ПРИМЕЧАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ "ИСЛАНДСКИХ АННАЛОВ"

(1) over Linjen med samme Haand; .iiij. ár.

(2) over Linjen med samme Haand; ár hans .lvi.

(3) Fra [ bortrevet i Haandskriftet, optaget efter Langebek.

(4) Under Linjen har en samtidig Haand skrevet:

Nexus inferno fuit Adam crimine primo. Petra Julij .xx. fóta.

Quater millenis ter cenrum quatuor annis.

(5) Oventil og nedentil er i Margen skrevet med en Haand fra 14de Aarhundrede:

Ante Iesum duo .c. munus uno milia quinque Solsticium legimus quando nascendo fuisset. Principium mundi venerai cum tercia marcij annus erat decimus solia luneque secundus. quando fuit dominus de sacra virgine natus. Anni nouem nonaginta centum quinque milia Tempus erat quando uenit qui saluauit oninia.

(6) I Randen staar Notetegn, og under Siden med same Haand: Adrianus Helius lét enndrbo'ta Iorsalaborg ok kalla Heliam af sinv nafni.

(7) I Randen staar Notetegn og nedenunder Siden med samme Haand: Antoninus Marcus Uerus Aurelius gaf Lucio Seuero frénnda sinvm hálft Romveria riki. Þat gorði engi fyrr at tviskipta rikit siðan einvalld kom i Róma.

(8) I Randen med samme Haand: persecutio.

(9) I Randen med samme Haand: persecutio.

(10) Ved dette Aar staar Notetegn, og nedenunder Sideu tilføies med samme Haand: A þessvm timvm kom einn fianndi á fvnnd Ivða vt i Kipr. ok sagðiz vera Moyses. ok bavð at leiða þá efir hafit á Iorsalalannd. en þeir trvðv honvm ok gengv á séa með honom. ok tynndvz flestir. en þeir tókv rétta trv er lifit þágv.

(11) Stykket fra "Mamertus" er senere tilføies af samme Haand med lysere Blæk.

(12) En Haand fra 17de Aarhundrede tilføier: Daner brendu Colni.

(13) Haanden fra 17de Aarhundrede tilføier: Alii 892.

(14) Her er det nederste af Bladet' bortrevet; udfyldt efter Langebek.

(15) Haauden fra 17de Aarhundrede tilføier: Haralldr Gormsson tók riki i Danmöre.

(16) Med Haanden fra 17de Aarhundrede er tilskrevet: kristnud Danmorck.

(17) Her staar i Randen et Mærke, hvortil under Siden svarer et andet Mærke med følgende Tillæg (med samme Haand): Eptir daga þessa Lodovici. villdv Franceisar fá rikit i henndr Karli hertoga bróðvr Lotharij konvngs. Ok sem hann hvgsaði at gora ráð vm þetta i tómi. þa lagði vnndir sik rikit Hvgi tapez. hann var konvngr .ix. .ár. ok varð sva enndir i Fránz á konvnga éfi þeiri er komin var af Karla magnvsi keisara. anno domini .cm° lxxx° vij°.

(18) Her staar et Mærke, hvortil øverst paa Siden svarer et andet Mærke med følgende Tillæg (med samme Haand): Eo tempore in confinio Normannie et Brittannie portentum uisum est in una vel potius duabus mulieribus.

(19) Fra [ tilføies i Randen med samme Haand.

(20) ved et Mærke henføres hertil med samme Haand nedenunder Siden: Gregorius papa vij(us). qui et Hilldebrannus.

(21) átti mangler.

(22) tilføiet over Linjen, rimeligvis med samme Haand.

(23) Utydeligt, om der staar bitit eller brett eller batt (Feil for bert).

(24) sonr mangler.

(25) over Linjen er med samme Haand skrevet Oversættelsen: S a x l a N d i.

(26) Oprindelig stod: Vigðr Arni abbóti. θ Ketill abbóti, men over sidste bar Skriveren sat .a., over første .b., hvorved det, er glemt, at θ (o: obierunt) ogsaa hørte til de følgende Navne.

(27) Fra [ tilføiet med yngste Haand. Det indcirklede er paa Grund af Hul i Pergamentet ikke længer synligt.

(28) Fra [ tilsat over Linjen, som det synes med samme Haand.

(29) Over Linjen er tilskrevet med samme Haand: Lotharingia.

(30) Fra [ er skrevet med 7de Haand og indskudt senere i den aabne Plads, som pleier at være foran Lovsigemandens Navn. Her har dog Pladsen ikke været tilstrækkelig og Ordene "a isŧdi" derfor tilføjede i Randen.

(31) Over Linjen er med samme Haand skrevet: Viterbo.

(32) Fra ( ulæseligt paa Grunnd af Hul, indsat efter Langebek.

(33) Fra [ med en senere Haand (fra 15de Aarhundrede?).

(34) Fra [ med 4de Haand.

(35) Fra [ med yngste Haand.

(36) Fra [ med 2den Haand.

(37) Fra [ med 5te Haand.

(38) Fra [ tilføiet i Randen med 4de Haand med Mærke i Texten.

(39) Fra [ tilføiet senere af Hovedhaanden med sort Blæk.

(40) Fra [ tilføiet senere af Hovedhaanden med lyst Blæk.

(41) Fra ( ulæseligt, bortrevet i Haandskriftet.

(42) Navnet er underprikket, og med 3die Haand skrevet over Linjen: Svffiv.

(43) Fra [ med 6te Haand.

(44) Fra [ med 4de Haand. De 6 sidste Ord ere nu ikke længer synlige, da endel af Bladet nedentil er bortraadnet.

(45) Fra [ med 4de Haand. De indcirklede Ord ere nu ikke længer synlige, jfr. forrige Note.

(46) Navnet er tilsat i det aabne Rum med 3die Haand.

(47) Her stanser Hovedhaanden.

(48) Fra ( usynligt, da eu Del af Bladet oventil er bortraadnet.

(49) Fra [ med 7de Haand.

(50) Fra [ med 8de Haand.

(51) Fra [ med 9de Haand.

(52) Det aabne Rum blev i senere Tid udfyldt (som det synes): orv vollvm i lægra.

(53) Fra [ med 10de Haand.

(54) Rettet ovenfor Linjen til "Skurdgrijmur" med Haanden fra 17de Aarhundrede.

(55) Fra [ med 11te Haand.

(56) Fra [ med 12te Haand.

(57) Fra [ med 12te Haand indtil Slutningen af 1328. Her ender den bevarede Del af Codex regius. Resten er trykt efter Arne Magnussøns Afskrift (i AM. 413 4to) af et tabt Blad.

ОГЛАВЛЕНИЕHosted by uCoz